نمایش 10–18 از 52 نتیجه

Big English 3

ویژگی های مهم این مجموعه : استفاده از ویژگی  CLIL (Content and Language Integrated Learning). این ویژگی به تدریس مطالبی…

group0
75000تومان

Big English 4

ویژگی های مهم این مجموعه : استفاده از ویژگی  CLIL (Content and Language Integrated Learning). این ویژگی به تدریس مطالبی…

group0
75000تومان

Big English 5

ویژگی های مهم این مجموعه : استفاده از ویژگی  CLIL (Content and Language Integrated Learning). این ویژگی به تدریس مطالبی…

group0
75000تومان

Big English 6

ویژگی های مهم این مجموعه : استفاده از ویژگی  CLIL (Content and Language Integrated Learning). این ویژگی به تدریس مطالبی…

group0
75000تومان

Big English Starter

استفاده از ویژگی  CLIL (Content and Language Integrated Learning). این ویژگی به تدریس مطالبی مانند جغرافیا، علوم ، ریاضیات، هنر…

group0
75000تومان

Cambridge IELTS 1

شرح و توضیحات کتاب آیلتس کمبریج 1 IELTS Cambridge برای آزمون آیلتس IELTS Cambridge مجموعه اي از نمونه آزمون هاي…

group0
25000تومان

Cambridge IELTS 10

کتاب  IELTS Cambridge برای آزمون IELTS شرح و توضیحات کتاب آیلتس کمبریج IELTS Cambridge 10 برای آزمون آیلتس مجموعه اي…

group0
25000تومان

Cambridge IELTS 11 Academic

مجموعه اي از نمونه آزمون هاي آزمايشي آيلتس است که هر ساله توسط انتشارات کمبريج منتشر مي شود. اين کتاب…

group0
22000تومان

Cambridge IELTS 11 General Training

IELTS Cambridge مجموعه اي از نمونه آزمون هاي آزمايشي آيلتس است که هر ساله توسط انتشارات کمبريج منتشر مي شود.…

group0
22000تومان