نمایش 10–13 از 13 نتیجه

Big English 4

ویژگی های مهم این مجموعه : استفاده از ویژگی  CLIL (Content and Language Integrated Learning). این ویژگی به تدریس مطالبی…

group0
75000تومان

Big English 5

ویژگی های مهم این مجموعه : استفاده از ویژگی  CLIL (Content and Language Integrated Learning). این ویژگی به تدریس مطالبی…

group0
75000تومان

Big English 6

ویژگی های مهم این مجموعه : استفاده از ویژگی  CLIL (Content and Language Integrated Learning). این ویژگی به تدریس مطالبی…

group0
75000تومان

Big English Starter

استفاده از ویژگی  CLIL (Content and Language Integrated Learning). این ویژگی به تدریس مطالبی مانند جغرافیا، علوم ، ریاضیات، هنر…

group0
75000تومان